Okoljske informacije in informacije o Zelenem ključu restavracije Štajdohar

Zeleni ključ je mednarodni okoljski znak, ki pospešuje ozaveščanje in skrb za okolje, nastanitvenim in drugim gostinskim objektom, ki se zavzemajo za trajnostne poslovne prakse Njegov namen je prispevati k preprečevanju podnebnih sprememb z nagrajevanjem in zagovarjanjem objektov s pozitivnimi okoljskimi pobudami.

Ima stroge kriterije, ki pomembno vplivajo na učinkovito vodenje obrata in prispevajo k preobrazbi vedenjskih vzorcev. Vsebuje 80 obveznih kriterijev, ki jih izpolnjujemo in želimo si izpolniti tudi večje število neobveznih smernic, ki bodo naše gostišče še bolj približale vam. Skupaj zgradimo zeleno zgodbo.

V Restavraciji Štajdohar vas pozivamo k varčnosti z električno energijo in vodo, okoljevarstvenemu vedenju ter odgovornem ravnanju z okoljem.

To med drugim vključuje :

  • Zavezo k namestitvi električne polnilnice
  • Samooskrbo z obnovljivim virom energije – sočnimi kolektorji
  • Sestavine lokalnih dobaviteljev so sezonske in sveže
  • Zavezo k vključitvi lokalnih deležnikov za učinkovito zmanjšanje negativnih učinkov na okolje

Več o programu Zeleni ključ je dostopno na : https://www.zelenikljuc.si/

Green Key is an international eco-label awarded to accommodations and other hospitality facilities that commit to sustainable business practices It aims to Increase the use of environmentally friendly and sustainable practices. It focuses on environmental management, technical demands and initiatives for the involvement of guests, staff and suppliers.

It holds strict criteria across different categories and we thrive to implement its sustainable philospohy into our family run business.

Restaurant Štajdohar invites you to help reducing the electrical energy and water, while maintaining sustainable practices and responsible behavior.

For us, that implies:

  • Commitment to set an electriac car charger
  • Electrical self sufficiency with pannels
  • Locally produced vegetables and fruits
  • Commitment for active involvement into enviroment polic with local authorities

Read more on Green key at https://www.greenkey.global/

Dobrodošli

Vljudno vabljeni v našo restavracijo.

REZERVACIJA