Povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Zavedamo se pomena ohranjanja okolja, zato smo v lanskem letu uspešno kandidirali na javnem razpisu «Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti»

Investicija obsega vgradnjo sončne elektrarne, vgradnjo toplotne črpalke, nakup stiskalnice odpadkov, ter vgradnjo opreme zmanjševanje porabe vode. Namen operacije je povečanje snovne in energetske učinkovitosti objekta.

Cilji operacije so:

  1. Delež obnovljivih virov energije v celotni letni primarni regiji za delovanje stavbe po izvedeni operaciji bo znašal več kot 75%.
  2. Delež načrtovanega zmanjšanja pitne in sanitarne vode po izvedeni operaciji za 51%.
  3. Delež načrtovanega zmanjšanja količine odpadkov po izvedeni operaciji za 51%.

Finančna podpora:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. www.eu-skladi.si

Vrednost operacije: 134.000,00  EUR (brez DDV).

Vrednost sofinanciranja: 100.500,00 EUR.

Dobrodošli

Vljudno vabljeni v našo restavracijo.

REZERVACIJA